(8 5) 277 0626
(8 5) 277 0736

rastine@vieversys.vilnius.lm.lt

Žirmūnų g. 89, Vilnius

Mėnesio archyvas: gruodžio 2022

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1711 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimo” (toliau – Aprašas), kuriuo siekiant mažinti įstaigų ir tėvų administracinę naštą pakeistos Aprašo nuostatos dėl darželio nelankymą pateisinančių dokumentų pateikimo. Panaikintas dokumentų rinkimas iš trečiųjų asmenų norint pateisinti vaikų darželio nelankymą. Tėvams palikta prievolė apie neatvykimą informuoti įstaigą pirmą darželio nelankymo dieną ir per 3 dienas po atvykimo pateikti prašymą dėl mokesčio nemokėjimo.

Pakeistas Aprašo 11 punktas:

  1. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

 11.2. įstaiga uždaroma remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

 11.3. tėvai (globėjai) informuoja įstaigą pirmą nelankymo dieną ir per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikia prašymą įstaigos nustatyta tvarka, kai vaikas nelanko įstaigos dėl:

11.3.1. tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba vaikus iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje numatytų papildomų poilsio dienų;

11.3.2. ligos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, tėvai apie tai turi informuoti įstaigą papildomai;

11.3.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų;

11.3.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje;

 11.3.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, darbo nuotoliniu būdu arba vykdomos individualios veiklos;

 11.3.6. mokinių atostogų (jeigu vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje);

11.3.7. vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėnesiais);

11.3.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.);

11.3.9. priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse);

11.3.10. kitų priežasčių.“

Pridedame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1436 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo”.

1-1711 sprendimas

Šiais metais jos buvo itin jaukios, kultūringos, magiškos, apsuptos mirksinčių švieselių, skambančios muzikos, vaikų, tėvų, pedagogų šnaresio.

Švenčių metu vaikai vaidino teatralizuotas pasakas, šoko skirtingų šokių žanrus, dainavo skambias dainas, demonstravo madas, ir, žinoma, laukė Kalėdų Senelio.

Šiais metais vaikus aplankė Kalėdų Senelis burtininkas, kuris visiems parodė, kaip vaikų rašytus laiškus Kalėdų Senelio elfai paverčia žaislais, demonstravo stebuklingų lazdelių įvairovę: vaikų šypsenų lazdelę, eglutės puošybos lazdelę, pokštų lazdelę ir net šokančią lazdą. Po to grojo gitara, kartu su vaikais ir tėvais žaidė linksmus žaidimus.

Kalėdų Senelis pas mažiausius vaikučius atvyko su savo padėjėju – kiškučiu, o pas vyresnius vaikus Kalėdų Senelį atlydėjo jo pagalbininkas elfas.

Dėkojame visai įstaigos bendruomenei: vaikams, tėvams, pedagogams ir visiems įstaigos darbuotojams, kurie prisidėjo prie kalėdinės aplinkos kūrimo.

Ypatingai ačiū tėveliams ir pedagogams už originalius vaikų kostiumus, šventinę aprangą, ačiū, kad šventiškai puošėte ne tik vaikus, bet ir patys dėvėjote kaukes, turėjote šventinius – kalėdinius akcentus.

Visiems Vilniaus lopšelio – darželio ,,Vieversys“ bendruomenės nariams linkime jaukių švenčių ir prasmingo laiko, praleisto su pačiais artimiausiais žmonėmis.

Snieguotą ketvirtadienio rytą salė net dundėjo, kiek stiprių ir vikrių vaikų prigužėjo. Mūsų įstaigoje vyko sportinė pramoga ,,Kalėdinės estafetės 2022“ .

Pirmąjį kartą darželio istorijoje ,,Pelėdžiukų“ ir ,,Kodėlčiukų“ grupių ugdytiniai susitiko su Vilniaus lopšelio-darželio ,,Pasaka“ ,,Bitelių“ grupės vaikais.

Tarpusavyje lenktyniavo atlikdami įvairias estafetes. O už greitumą ir sumanumą visi buvo apdovanoti diplomais ir atšvaitais.

Labai džiaugiamės jog pradėjome šią gražią draugystę tarp ugdymo įstaigų ir tikimės, jog ateityje, tai taps šaunia tradicija.

Kūno kultūros mokytoja Arūnė

Informuojame, kad 2022 m. gruodžio 7 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino Jūsų Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planą ir priėmė sprendimą pripažinti Jūsų mokyklą aktyvia mokykla!!!!!!

Ačiū tariame Arūnei ir Aistei – už parengtą planą ir programą!!!!!