………………………………………………………………………………………………………………………..

Vardas, pavardė Pareigos
Venčeslava Lastakauskienė Auklėtoja
Saulutė Kančauskienė Meninio ugdymo pedagogė
Ilona Nazarovienė Logopedė
Valentina  Baj Vyresn. auklėtoja
Nijolė Akuškienė Vyresn. auklėtoja
Marija Rėzienė Vyresn. auklėtoja
Birutė Šimkūnienė Vyresn. auklėtoja
Vilija Repečkienė Vyresn. auklėtoja
Dalia Leliugienė Vyresn. auklėtoja
Genovaitė Butėnienė Vyresn. auklėtoja
Aldona Bartoševičienė Vyresn. auklėtoja
Asta Razmislavičienė Vyresn. auklėtoja
Laima Rinkūnienė Vyresn. auklėtoja
Viktorija Statavičienė Auklėtoja
Valė Mažeikienė Vyresn. auklėtoja
Renė Čereškaitė Vyresn. auklėtoja
Alvyda Kirdeikienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Lolita Zasčižinskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Genovaitė Baltrūnienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Janina Gediunienė Vyresn. auklėtoja
Aušra Rastenienė Vyresn. auklėtoja
Danguolė Vaginienė Auklėtoja