(8 5) 277 0626
(8 5) 277 0736

rastine@vieversys.vilnius.lm.lt

Žirmūnų g. 89, Vilnius

2017 m. spalio 17 d.  prasidėjo trejus metus truksiantys Albert Janssens mokymai, kuriuose reflektavimo, stebėjimų gebėjimus gilina Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytojai ir Fakulteto socialiniai partneriai iš kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų, tarp ir jų ir Vilniaus lopšelio – darželio „Vieversys“ logopedė.

Mokymai apima šias temas:

  1. Vaiko gerovė (Wellbeing) ir įsitraukimas (involvement), ugdymas atsižvelgiant į vaiko patirtį (experience oriented development);
  2. Į vaiko raidą orientuota stimuliacija kokybiškai sąveikai (DOSQI – Development oriented stimulation for quality interaction): meilės vaikui ABC ir tarpusavio ryšys (reciprocity), mediacija, mediacinės aplinkos kūrimas ir kt;
  3. Emocinė raida, „floortime“ požiūris (atsižvelgti į individualią vaiko raidą ir ją stimuliuoti per stipriųjų pusių plėtrą ir šiltą asmeninį santykį);
  4. 4-7 metų pažintinių gebėjimų ugdymo programa: kaip ugdyti savireguliaciją, plėsti pažintinius gebėjimus ir t.t.;
  5. Pažintinės raidos/ugdymo(-si) schemos;
  6. Lūkesčiai, įsitikinimai, probleminis elgesys, skurdas ir įtrauktis, ir t.t.

Albertas Janssens turi ilgametę pedagoginę patirtį, ypatingą išsilavinimą (viena iš baigtų aukštųjų – Feuersteino) jo teorijos ir grįstos praktika ir asmenine patirtimi bei tyrimais, Belgijoje jis yra garsus tyrėjas, leidžiantis knygas ir ekspertas, konsultuojantis šalies ugdymo įstaigas itin sudėtingais atvejais.

Papasakok man – ir aš pamiršiu, parodyk man – ir aš prisiminsiu, įtrauk mane – ir aš suprasiu!

www.cesmoo.be  (Albert Jansens)