(8 5) 277 0626
(8 5) 277 0736

rastine@vieversys.vilnius.lm.lt

Žirmūnų g. 89, Vilnius

Dalinamės Sveikatos apsaugos ministro patvirtinta nauja izoliavimosi tvarka, kuri įsigalioja nuo 2021-09-23, naujai izoliuojamiems asmenims.

 Izoliuojasi tik sergantis vaikas. Kiti grupės vaikai, kurie jaučia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus neturi dalyvauti ugdymo procese ir patariama atlikti PGR tyrimą.

 Pedagogai ir kitas personalas izoliuojasi 10 dienų įskaitant kontakto dieną pagal izoliavimosi tvarką. Gali būti taikomos izoliavimosi išimtys (mažos ir didelės rizikos sąlytis).

Visais atvejais ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus jaučiantys asmenys neturi dalyvauti ugdymo procese ir patariama atlikti PGR tyrimą.

Kilus klausimams prašome kreiptis į darželio sveikatos specialistę: el.p aiste.gecevice@vvsb.lt.

Įsakymas:

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/230ccfc01bdc11ecad9fbbf5f006237b?jfwid=pe1j9r5zu&fbclid=IwAR33lNMLMGIW_GcH7ALtxuDI9zeZBi_5kIPJVhQlLk2y1JI-SFoHdNhYA1M