Darželio darbuotojai

Direktorė
      Indrė Krištolaitytė 
      Tel. (8 5) 277 0626
      El. paštas: rastine@vieversys.vilnius.lm.lt

Direktorės metinės veiklos užduotys
Priėmimo valandos:
pirmadieniais 9.00 – 11.00 val.
ketvirtadieniais 15.00 – 17.30 val.

 

Įstaigoje dirba didelę patirtį turintys pedagogai: 4 priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir 20 ikimokyklinio ugdymo pedagogų.

Ugdymo proceso kokybe rūpinasi: logopedė, specialusis pedagogas, socialinė pedagogė, psichologo asistentė, fizinio lavinimo pedagogė, meninio ugdymo pedagogė.

 

    • Vaikų maitinimusi rūpinasi dietistė, virėjos, sveikata – visuomenės sveikatos specialistė. 
    Grupėse pedagogams padeda auklėtojų padėjėjos. 

 

Įstaigos darbo taryba:
Dalia Leliugienė
Alvyda Kirdeikienė
Virginijus Adomaitis

 

Įstaigoje veikia pedagogų profesinė sąjunga.