DĖMESIO !!!

Gerbiama įstaigos bendruomene,

 

Nuo 2020 m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvestas karantinas, nuo lapkričio 7 d.  skelbiamas karantinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas įprastu būdu. Todėl vertindami didėjančius COVID-19 susirgimų atvejus, sparčiai plintančią infekciją bei norėdami kuo ilgiau užtikrinti sklandų įstaigos veiklos vykdymą visų mūsų atžvilgiu, pakartotinai primename ir prašome griežtai laikytis visų mūsų įstaigos susitarimų, saugumo bei VESOC reikalavimų.

 

DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO

Organizuojant veiklą, būtina laikytis šių pagrindinių principų:

 1. griežta grupių izoliacija. Vaikai nuolatos turi dalyvauti tos pačios grupės veiklose, būtina vengti skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla;
 2. atidaryti visi turimi įstaigos įėjimai ir stengiamasi užtikrinti, kad kiekviena grupė patektų į patalpas per atskirus įėjimus. Taip pat vaikai išeina į žaidimų aikšteles per atskirus išėjimus;
 3. vienoje grupėje dirba vienas ir tas pats pedagogas ir jo padėjėjas (vengiama pedagogų kaitos);
 4. saugumo ir higienos reikalavimų laikymasis (patalpų valymas, dezinfekcija, tinkamas vėdinimas, socialinė distancija, atlydintys ir priimantys vaikus dėvi kaukes);
 5. maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymo organizavimui lauke;
 6. skirtingose žaidimų aikštelėse žaidžia skirtingų grupių vaikai;
 7. renginiai, bendros veiklos uždarose patalpose kelių grupių vaikams neorganizuojamos;
 8. prie įėjimų į darželius skelbiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę, reikalavimą dėl kaukių ir draudimą veikloje dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas ar peršalimo simptomai;
 9. prie kiekvieno įėjimo vaikams nepasiekiamoje vietoje yra rankų dezinfekatorius;
 10. jau lankančius vaikus, tėvai su kaukėmis atveda arba iki įstaigos durų, ARBA iki įėjimo į grupę durų (į patalpas neužeidami)dėl naujų vaikų adaptacijos yra išimčių.
 11. vaikų ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas. Kiekvieną dieną matuojama temperatūra;
 12. karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai grupės veikloje nedalyvauja;
 13. darbiniai pasitarimai, tėvų susirinkimai griežtai organizuojami tik nuotoliniu būdu;
 14. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai, privalo likti namie ir konsultuotis su šeimos gydytoju;
 15. jei darželis gavo informaciją apie vaikui ar darbuotojui nustatytą koronaviruso infekciją, privalo vadovautis algoritmu, operatyviai nustatyti sąlytį turėjusius asmenis ir juos informuoti apie 14 dienų izoliaciją bei nedelsiant pranešti tėvams apie grupės izoliaciją ar apie įstaigoje įvestą infekcijų plitimą ribojantį režimą ir veiklos organizavimą nuotoliniu būdu

INFORMACIJA TĖVELIAMS:

 • lankančius vaikus, tėvai su veido apsaugos kaukėmis atveda iki įstaigos durų arba iki įėjimo į grupę durų (į patalpas neužeidami). Kiekviena grupė turi sau paskirtą lauko įėjimą – prašome nevaikščioti per koridorius, įeiti tik pro paskirtą lauko įėjimą.
 • laikomės atitinkamos distancijos;
 • griežtai draudžiama atvykti į ugdymo įstaigą vaikams, kurie karščiuoja ar turi peršalimo požymių, kurie turėjo kontaktą su COVID-19 sergančiu asmeniu arba grįžo iš COVID-19 paveiktų valstybių. BŪTINA INFORMUOTI GRUPĖS PEDAGOGUS IR ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJĄ.

INFORMACIJA DARBUOTOJAMS:

 • griežtai draudžiama atvykti į ugdymo įstaigą darbuotojams, jaučiantiems COVID-19 simptomus:
 1. karščiavimą;
 2. kosulį;
 3. pasunkėjusį kvėpavimą;
 4. skonio ar kvapo netekimą

arba

 1. turėjusiems kontaktą su COVID-19 sergančiu asmeniu;
 2. grįžus iš COVID-19 paveiktų valstybių

Šiais atvejais darbuotojas privalo susisiekti su šeimos gydytoju dėl konsultacijos ir pranešti įstaigos vadovui.

 • visi susirinkimai organizuojami tik nuotoliniu būdu;
 • nerengiami bendri renginiai, šventės, varžybos ir kt., kuriuose dalyvautų skirtingų grupių vaikai;
 • neinicijuojami pokalbiai tarp kelių ar daugiau asmenų bendro naudojimo patalpose (koridoriuose, metodiniuose kabinetuose ir pan,);
 • neorganizuojami bendri pietūs, kavos pagėrimai, šventės ir kitų susiėjimai;
 • laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių;
 • vengti tiesioginio fizinio kontakto;
 • laikytis asmens higienos reikalavimų;
 • dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius), kai esama ne grupėje.

Šiuo kritiniu metu kviečiame būti kaip niekada atsakingiems, laikytis visų saugumo reikalavimų, saugoti save ir kitus!