Finansinės ataskaitos

 

 

 

Vilniaus lopšelis – darželis „Vieversys“ yra finansiškai nesavarankiška įstaiga ir naudoja išteklius pagal steigėjo patvirtintas biudžeto programos sąmatas. Lopšelis – darželis finansuojamas iš valstybės ir savivaldybės lėšų ir gyventojų 2 % pajamų mokesčio lėšų. Darželio finansines operacijas atlieka Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita”.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m.

 

Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų panaudojimo ataskaita, 2018 m.

Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų panaudojimo ataskaita 2019 m.

Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų panaudojimo ataskaita 2020 m.

 

Mokesčio už vaiko ugdymą panaudojimo ataskaita, 2018 m.

Mokesčio už vaiko ugdymą lėšų panaudojimo ataskaita 2019 m.

Mokesčio už vaiko ugdymą panaudojimo ataskaita 2020 m.

 

Mokinio krepšelio lėšų panaudojimo ataskaita, 2018 m.

Mokinio krepšelio lėšų panaudojimo ataskaita 2019 m.

Mokinio krepšelio lėšų panaudojimo ataskaita 2020 m.

 

PAPILDOMAS LĖŠŲ PRITRAUKIMAS

2 proc. ataskaita

2 % ataskaita, už 2016 m.

Aplinkosauginis švietimo projektas: http://https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-projektu-finansuojamu-is-vilniaus-miesto-savivaldybes-aplinkos-apsaugos-remimo-2018-metu-specialiajai-programai-patvirtintu-asignavimu-sarasas/