+370 5 277 0626
+370 5 277 0736

rastine@vieversys.vilnius.lm.lt

Žirmūnų g. 89, Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190020815.

  

Pakoreguotame Švietimo įstatyme įtvirtinta, kad nuo 2024 metų visos bendrojo ugdymo mokyklos turės priimti įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Vilniaus lopšelis – darželis ,,Vieversys“, kartu su socialiniu partneriu – Vilniaus Šilo mokykla, ruošiasi svarbiam pokyčiui – specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukčiai. Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. iki 2023 m. gegužės mėn. dalyvavome projekte: ,,Kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumo visiems Vilniaus miesto vaikams priemonių plano vykdymas”.

Šilo mokyklos specialistai organizavo ir vykdė kompleksinės specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą ir konsultavimą įstaigos bendruomenei, lankėsi įstaigoje, stebėjo ugdymo procesą, turimas ugdymo aplinkas, teikė pedagoginę pagalbą ir rekomendacijas dėl mokymosi aplinkos pritaikymo, alternatyviosios komunikacijos naudojimo, ugdytinio veiklos struktūravimo (taisyklės, tvarkaraštis ir pan.), užduočių pritaikymo vaiko poreikiams bei gebėjimams.

Gegužės 31 d. Vilniaus lopšelio – darželio ,,Vieversys‘ atstovai turėjo galimybę apsilankyti Vilniaus Šilo mokykloje. Mokytojai stebėjo pamokas, sėmėsi gerųjų darbo patirčių, kaip ugdymo turinį ir metodinę medžiagą pritaikyti ir adaptuoti skirtingų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams, diskutavo apie vizualizacijos ir ,,Socialinių situacijų“ metodikos taikymo svarbą ugdymo procese, dalijosi gerosiomis darbo patirtimis tinkamai paruošiant ir pritaikant ugdymo(si) aplinkas.

Projekto dėka – tvirčiau pasitinkame pokyčius. Dėkojame socialiniams partneriams – Vilnius Šilo mokyklai už gerosios patirties sklaidą.

Parengė

Vilniaus l/d ,,Vieversys“ administracija