1.MES priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais norime gauti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027‑1/a)“.

Mokinio sveikatos pažymėjimai:

  • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo kartą metuose pasirūpinti mokinio profilaktiniu sveikatos patikrinimu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ).
  • Informacija apie atliktą profilaktinį sveikatos patikrinimą pateikiama mokinio sveikatos pažymėjime (forma E-027-1) elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), iš kurios informacija perduodama į Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS).
  • Mokinio sveikatos pažymėjime pateikiami duomenys apie fizinio ugdymo grupę, bendrosios bei specialiosios rekomendacijos ir pirmos pagalbos priemonės (toliau – Informacija), kurių gali prireikti mokiniui, dalyvaujančiam ugdymo procese.
  • Prieigą prie VSS IS ugdymo įstaigoje turi tik visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje (toliau – VSS) arba mobiliosios komandos koordinatorius (toliau – MK), kurie kasmet, mokslo metų pradžioje ir vėliau pagal poreikį teikia Informaciją ugdymo įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.
  • Metų eigoje, mokinio sveikatos būklei pasikeitus taip, jog ASPĮ specialistai pakeičia rekomendacijas, tėvai (globėjai, rūpintojai) turėtų pateikti Medicininį pažymėjimą (forma 046/a) tiesiogiai VSS arba ugdymo įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

2. MES nenorime sirgti, todėl į įstaigą nepriimami sergantys ar (ir) turintys užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš nosies ir kt.) vaikai. Apie ligą informavus pirmą nelankymo (paprasčiausias būdas pažymėti šią informaciją prie vaiko https://eliis.eu) ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Pateisinimas dėl neatvykimo į ugdymo įstaigą. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, tėvai apie tai turi informuoti įstaigą papildomai.

3. MES – vaikui sunegalavus būtinai jus informuosime, o jums svarbu kuo anksčiau atvykti ir pasiimti.

4. MES įstaigoje (grupėse) nepriimame jokių medikamentų, neįtrauktų į įstaigos pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą.

5. MES esame visi kartu, todėl į darželį vaikai turi būti vedami švarūs, švariais drabužėliais.

6. MES piešiame, žaidžiame su smėliu, bėgiojame, virstame, todėl grupėje/lauke vaikai turi turėti tinkamą avalynę su pakulne (basutės, bateliai), turėti atsarginius drabužėlius.

7. MES sportuojame (lauke, sporto salėje), todėl mus būtina sportinė apranga (išskyrus vaikučius 1,5 – 3 m.). Aktyvi fizinė veikla organizuojama kasdien, atsižvelgiant į vaikų amžių ir sveikatos būklę

8. MES patariame, jog viršutiniai drabužėliai turi būti patogūs ir praktiški, skatinantys rengtis savarankiškai.

9. Mes didelį dėmesį skiriame vaiko emocinių – socialinių įgūdžių ugdymui (emocinio intelekto ugdymui), todėl prašome jūsų nepamiršti paklausti vaiko “kaip jis jaučiasi?” bei “nebijoti įvardinti savo jausmų”. Kaip mokyti vaikus atpažinti ir išreikšti savo emocijas sveikais būdais

10. MES atsakingi. Žaislai, segtukai deja „dingsta“. Jei nešatės žaislą, segtuką į darželį, primename jums, jog kartu nešatės atsakomybę – saugoti savo daiktus – nes tik vaikui suteikus žinių ir savarankiškumo, mes jį mokinsime.

11. MES mylime miego žaisliukus, kurie atkeliauti, bet lieka lovytėje.

12. MES norime žinoti jūsų mobiliojo telefono numerius, kad galėtume Jus informuoti vaikui susirgus ar įvykus traumai.

13. MES kasdien 2 kartus šviesiu paros metu keliaujame į lauką. Žiemos metu – esant ne žemesnei kaip minus 12°C temperatūrai ir silpnam vėjo greičiui (iki 2 m/s) arba ne žemesnei kaip minus 8°C temperatūrai ir vidutiniam vėjo greičiui (nuo 2 iki 6 m/s).

Žaidimai gryname ore

 

Bendra informacija

Aplinkos paviršių tyrimas

Pedikulioze tėvams

Informacija apie skarlatiną tėvams

Rotavirusinė infekcija (roto virusas)

Gripo profilaktika

Gripas. profilaktika.

Gripas skiepai

Dalinamės visuomenės sveikatos specialistės parengtomis skaidrėmis ,,Kaip apsisaugoti nuo virusų?“

Virusai

Algoritmai kaip elgtis Covid – 19 metu_1-2

Algoritmai kaip elgtis Covid – 19 metu_3-4

Algoritmai kaip elgtis Covid – 19 metu_5-6

Algoritmai kaip elgtis Covid – 19 metu_7-8

 

Asmens, turėjusio sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atmintinė

https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/asmens-turejusio-salyti-atmintine

 

Informacija parengta vadovaujantis:
1. Lietuvos Respublikos Sveikatos ir apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymu „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ Nr. V-450.
2. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai patvirtinimo“  pakeitimo 201m. sausio 26 d. Nr. V-93 ir jo pakeitimais (HN 75:2016).