Higiena ir vaiko sveikata

1. MES priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais norime gauti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027‑1/a).

2. MES nenorime sirgti, todėl į įstaigą nepriimami sergantys ar (ir) turintys užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš nosies ir kt.) vaikai.

  Jei liga tęsėsi tris ir daugiau nelankytų dienų iš eilės mokestis už maitinimą neskaičiuojamas (jei mažiau nei 3 dienas vaikas nelankė ugdymo įstaigos, mokestis už maitinimą skaičiuojamas), apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos.

tevų raštas dėl ligos pateisinimo prašymas

Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis.

3. MES – vaikui sunegalavus būtinai jus informuosime, o jums svarbu kuo anksčiau atvykti ir pasiimti.

4. MES įstaigoje (grupėse) nepriimame jokių medikamentų, neįtrauktų į įstaigos pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą.

5. MES esame visi kartu, todėl į darželį vaikai turi būti vedami švarūs, švariais drabužėliais.

6. MES piešiame, žaidžiame su smėliu, bėgiojame, virstame, todėl grupėje/lauke vaikai turi turėti tinkamą avalynę su pakulne (basutės, bateliai), turėti atsarginius drabužėlius.

7. MES sportuojame (lauke, sporto salėje), todėl mus būtina sportinė apranga (išskyrus vaikučius 1,5 – 3 m.). Aktyvi fizinė veikla organizuojama kasdien, atsižvelgiant į vaikų amžių ir sveikatos būklę

8. MES patariame, jog viršutiniai drabužėliai turi būti patogūs ir praktiški, skatinantys rengtis savarankiškai.

9. Mes didelį dėmesį skiriame vaiko emocinių – socialinių įgūdžių ugdymui (emocinio intelekto ugdymui), todėl prašome jūsų nepamiršti paklausti vaiko „kaip jis jaučiasi?“ bei „nebijoti įvardinti savo jausmų“.

10. MES atsakingi. Žaislai, segtukai deja „dingsta“. Jei nešatės žaislą, segtuką į darželį, primename jums, jog kartu nešatės atsakomybę – saugoti savo daiktus – nes tik vaikui suteikus žinių ir savarankiškumo, mes jį mokinsime.

11. MES mylime miego žaisliukus, kurie atkeliauti, bet lieka lovytėje.

12. MES norime žinoti jūsų mobiliojo telefono numerius, kad galėtume Jus informuoti vaikui susirgus ar įvykus traumai.

13. MES kasdien 2 kartus šviesiu paros metu keliaujame į lauką. Žiemos metu – esant ne žemesnei kaip minus 12°C temperatūrai ir silpnam vėjo greičiui (iki 2 m/s) arba ne žemesnei kaip minus 8°C temperatūrai ir vidutiniam vėjo greičiui (nuo 2 iki 6 m/s).

Vilniaus lopšelio darželio Vieversys ugdytinių nelankymo dėl ligos ir kitų priežasčių pateisinimo tvarkos aprašas

Pedikulioze tėvams

Informacija apie skarlatiną tėvams

Gripo profilaktika

Gripas. profilaktika.

Gripas skiepai

Koronavirusas

Dalinamės visuomenės sveikatos specialistės parengtomis skaidrėmis ,,Kaip apsisaugoti nuo virusų?“

Virusai

Algoritmai kaip elgtis Covid – 19 metu_1-2

Algoritmai kaip elgtis Covid – 19 metu_3-4

Algoritmai kaip elgtis Covid – 19 metu_5-6

Algoritmai kaip elgtis Covid – 19 metu_7-8

Nuo naujųjų medicininę pažymą galima pateikti elektroniniu būdu. Daugiau informacijos ČIA

Informacija parengta vadovaujantis:
1. Lietuvos Respublikos Sveikatos ir apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymu „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ Nr. V-450.
2. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 2010 m. balandžio 22 d. Nr. V-313 ir jo pakeitimais.