BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO “VIEVERSYS” NUOSTATAI

Vilniaus lopšelio darželio Vieversys nuostatai nuo 2024-01

Vilniaus lopšelio darželio Vieversys ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Vilniaus lopšelio darželio Vieversys reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus aprašas

Vilniaus lopšelio darželio Vieversys asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus lopšelio darželio Vieversys asmens duomenų tvarkymo politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Lygių galimybių politika

Dėl Vilniaus lopšelio darželio Vieversys COVID-19 situacijų valdymo grupės sudarymo ir darbo karantino sąlygomis plano tvirtinimo

Privatumo politika

Dėl smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

Vilniaus lopšelio darželio Vieversys krizių valdymo tvarkos aprašas

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2022–2024 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS