KODĖL VERTA RINKTIS ARBA  SAVITUMAS

 • Patogi darželio lokacija (puikus susisiekimas su kitais mikrorajonais ne tik automobiliu, bet ir viešuoju transportu);
 • Ryte, atvežus vaiką į darželį patogu palikti automobilį darželio automobilių stovėjimo aikštelėje;
 • Įrengta vieta, saugiai palikti dviračius lauke;
 • Įstaigoje gausu sensomotorinių priemonių, erdvių (šviesos stalai ir akvariumai grupėse, šviesos būgnas specialistų kabinete, sensomotorinės erdvės koridoriuose);
 • Įrengta mini vaikų biblioteka;
 • Ypatingas dėmesys skiriamas įstaigos bendruomenės saugumui (saugi praėjimo sistema);
 • Mitybos programa sudaryta atsakingų specialistų, kuri užtikrina kasdienės mitybos raciono įvairovę. Pedagogai kartu su vaikais gali gamintis sveikiausius kokteilius, nes grupėse yra kokteilių trintuvai;
 • Dirba kvalifikuoti pedagogai ir specialistai;
 • Kokybiškas priešmokyklinis ugdymas;
 • Diegiamas elektroninis dienynas eliis.eu;
 • Vertiname ir palaikome šiltus santykius su šeimomis, įtraukdami juos į ugdymo proceso planavimą, organizavimą;
 • Kasdienis edukacinių technologijų taikymas (išmanios lentos, interaktyvios grindys, interaktyvus ekranas..);
 • Aktyvus dalyvavimas projektuose, socialinėse akcijose, dainų ir sporto konkursuose;
 • Sustiprintas fizinio aktyvumo lavinimas (Darželis turi naujai įrengtą stadioną, treniruoklius lauke);

MISIJA

Auginti savarankišką, motyvuotą, kūrybišką žmogų, gebantį būti aktyviu,  visuomenės nariu, mokančiu atskleisti ir puoselėti savo gebėjimus, vertybines nuostatas.

Puoselėti bendruomeniškus santykius su ugdytinių tėvais, skatinant įsilieti į įstaigos projektinės, švietėjiškos veiklos gerinimą.

VIZIJA

Moderni, siekianti kokybiško ugdymo, besilaikanti aukštos bendravimo kultūros organizacija, pasirengusi mokytis ir tobulėti, plėsti veiklas, atitinkančias aktyvios, augančios, saugios bendruomenės poreikius, skatinanti išlaisvinti vaiko kūrybiškumą, ieškant naujų saviraiškos formų.