Bendraujantis, bendradarbiaujantis

Komunikavimo kompetencija – klausytis, kalbėti, bandyti skaityti, rašyti, išreiškiant save ir bendraujant su kitais. Ši komunikacija reiškiasi visose vaiko gyvenimo srityse: atrandant ir pažįstant save ir pasaulį, bendraujant ir būnant greta su kitais, išreiškiant save ir kuriant, suvokiant žmogaus ir gamtos sukurtą grožį, perimant bendrąsias žmogaus

Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis 

 

 

„Vieversiukų“ lopšelyje – darželyje išbandyta:

1. NUOLATINIS BUVIMAS KARTU!!!!
2. Taikomi aktyvūs ugdymo metodai: minčių lietus, viktorina, knygų kūrimas…
3. Vaikučių, turinčių komunikacijos sunkumų, tėvus konsultuoja logopedas. Vaikai, kuriems reikalinga logopedo pagalba, lanko logopedines pratybas.
4. Įsitraukėme į tarptautinę Europos mokyklų bendruomenę „eTwinning”.
5. Mums padeda „susikalbėti“ įstaigoje praktiką atliekantys studentai (LEU, VK, Žirmūnų mokymo centras).
6. Kuriamas metodinis centras pedagogams, specialistams (plakatai knygos, priemonės, literatūra įvairiomis tarmėmis). Vaikiškų knygų biblioteka.
7. Įgyvendinami projektai skatinantys vaikus kurti, galvoti ir žaisti: „Linksmoji abėcėlė“, „Mandagumo abėcėlė“, „Duonelės kelias“, „Kuo užaugęs būsiu“, „Mano pasaka“.
8. Grupėse „atsiranda“ įvairūs užrašai: ant spintelių, daiktų, reiškinių.