Komunikavimo kompetencija. Ją sudaro: kalbėjimas, klausymas, domėjimasis knygomis, rašto simbolių supratimas, kalbos pažinimas.

 

,,Vieversiukų” lopšelyje – darželyje išbandyta:

1. Siekiant įtraukti šeimas ir aktyvinti vaikų skaitymą, grupėse veikia ,,Knygų mainų” bibliotekėlės;

2. Organizuotas projektas: ,,Seku seku pasaką”, kurio metu vaikų tėveliai skaitė pasakas, jas įrašinėjo. Tėvų įrašytas pasakas vaikai su pedagogais žiūrėjo grupėje, jas analizavo, aptarė;

3. Kartu su socialiniu partneriu Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu įgyvendinome projektą ,,Veiklų idėjų rinkinys pagal vaikišką knygelę, skirtas ugdymui(si) grupėje šeimoje. Jo metu ugdytiniai su šeimų nariais skaitė knygas, analizavo tekstą atlikdami praktines jau paruoštas užduotis;

4. Kūrė eilėraščius, istorijas, tikslus, minė mįsles, žaidė kalbinius – pirštukinius žaidimus, sekė pasakas ir kt.;

5. Domėjosi savo ir kitomis kalbomis, tarmėmis. Mokėsi kitomis kalbomis pasakyti žodžius: ,,Ačiū”, ,,Prašau”, ,,Labas”.