Konkursas užimti direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigas

Įstaiga / įmonė :

Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys“.

Skelbimo įvadas :

Vilniaus lopšelis – darželis „Vieversys“ skelbia atranką direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms eiti (1,0 etato).

Pareigos :

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Pareigybės rūšis :

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbo aprašymas:

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams veiklą reglamentuoja Vilniaus Darželio nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ūkio pareiginiai nuostatai.

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams:

vadovauja aptarnaujančiam personalui, kontroliuoja jų darbą;

rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata;

tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus darbą;

vykdo materialinių vertybių būklės priežiūrą, apsaugą ir apskaitą;

sudaro jam pavaldaus personalo darbo grafikus;

geba rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus, savarankiškai vykdo kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas;

tvarko ūkio dalies dokumentaciją.

Reikalavimai :

aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;

Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, išmanymus;

orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje;

geri darbo kompiuteriu ir naudojimosi internetu įgūdžiai (Microsoft Office: Word, Excel);

mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

Privalumai:

geri dokumentų rengimo įgūdžiai;

vairuotojo pažymėjimas;

žinoti įstaigos vykdomos veiklos darbo ypatumus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

prašymas leisti dalyvauti konkurse;

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

gyvenimo aprašymas;

pretendento anketa (pretendento anketa gali būti pildoma vietoje)

Atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2017-03-06.

Adresas :

Žirmūnų g. 89, Vilnius

Skelbimo publikavimo data :

Skelbimas galioja iki :

2017-02-09

2017-03-06

Kontaktinė informacija :

Dokumentus su nuoroda „Dėl direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams darbo“  siųsti elektroniniu paštu rastine@vieversys.vilnius.lm.lt arba perduoti sekretorei adresu Žirmūnų g. 89, Vilnius LT – 09116.

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 277 06 26, 277 07 36.