Kultūrinė kompetencija. Ją sudaro: kultūrinis išprusimas: vaikų dialogai apie kultūrą, kultūros objektus, tradicijas, papročius, kultūros paveldą; kultūros raiška: nusiteikimas meninės kūrybos potyriams, kultūrinis sąmoningumas: aplinkos, žmonių santykių, meno, savo ir kitų kultūros grožio pajauta.

 

,,Vieversiukų” lopšelyje – darželyje išbandyta:

1.Vaikų pokalbiai, dialogai, diskusijos apie kultūrą, kultūros objektus, tradicijas, papročius, kultūros paveldą; 

2.Nagrinėjo ir taikė Lietuvos kalendorinių švenčių tradicijas, dalijosi, kaip jos švenčiamos šeimos rate, darželyje;

3.išbandė kūrėjo, atlikėjo, kultūros stebėtojo ir vartotojo vaidmenis per patirtines kultūrines veiklas, kūrybines dirbtuves;

4.eksperimentavo ir išbandė liaudies amatus;

5.Domėjosi kitų kultūrų atstovų papročiais, ieškojo panašumų ir skirtumų kultūrose.