Kūrybiškumo kompetencija. Ją sudaro: gebėjimas tyrinėti, kurti, vertinti sau ir kitiems reikšmingas kūrybines idėjas, produktus, problemų sprendimus.

 

 

 

 

,,Vieversiukų” lopšelyje – darželyje išbandyta:

1.  Išbandė įvairias kūrybinės raiškos veiklas, būdus, technikas;

2.  Savitus mąstymo elementus demonstruoja veiklose, pristato darbuose;

3.  Parinko ir pritaikė skirtingos meninės raiškos priemones kūrybiniame procese;

4.  Muzikos užsiėmimai – visiems.

5.  Vaikų ansamblis.

6.  Teminiai vaikų ir auklėtojų darbai darželio grupėse, lauke, koridoriuose ir salėje.

7.  Įkurta vasaros dailės studija lauke.

8.   Liaudies instrumentų studija (vaikai supažindinami su įvairiais liaudies instrumentais).

9.   Neries metodinio ratelio narius pakvietėme į tautinio šokio festivalį „Tai pašokim gražiai“.

10. Šeimos šventės, kalendorinės šventės visose amžiaus grupėse.

11.  Įstaigos darbuotojų projektas „Siuvu pirštininę lėlę“.

12.  Dalinamės savo pasiekimais dalyvaudami konkursuose, akcijose, festivaliuose: „Mano svajonių puodelis“, „Tradicinės Užgavėnių kaukės“, „Mamytei, tėveliui dainuoju dainelę“, „Darželių himnų pristatymas“.