Kūrybiškas, kuriantis, iniciatyvus

Meninė kompetencija – įsivaizduoti, pajausti, kurti, grožėtis. Visos meno sritys (šokis, vaidyba, muzika, dailė) – svarbios vaiko intelekto raidai, jo meninių, pažintinių, sveikatos saugojimo ir socialinių gebėjimų sklaidai.

 

 

 

 

„Vieversiukų“ lopšelyje – darželyje išbandyta:

1. Muzikos užsiėmimai – visiems.
2. Vaikų ansamblis.
3. Teminiai vaikų ir auklėtojų darbai darželio grupėse, lauke, koridoriuose ir salėje.
4. Įkurta vasaros dailės studija lauke.
5. Liaudies instrumentų studija (vaikai supažindinami su įvairiais liaudies instrumentais).
6. Neries metodinio ratelio narius pakvietėme į tautinio šokio festivalį „Tai pašokim gražiai“.
7. Šeimos šventės, kalendorinės šventės visose amžiaus grupėse.
8. Įstaigos darbuotojų projektas „Siuvu pirštininę lėlę“.
9. Dalinamės savo pasiekimais dalyvaudami konkursuose, akcijose, festivaliuose: „Mano svajonių puodelis“, „Tradicinės Užgavėnių kaukės“, „Mamytei, tėveliui dainuoju dainelę“, „Darželių himnų pristatymas“.