Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko maitinimo, ugdymo reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms priėmimo Vilniaus miesto savivaldybės įstaigose sąlygas ir tvarką.

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą nuo 2020-02  

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą nuo 2020-10-13

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą nuo 2022-07-01

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą nuo 2023-01-01

Mokesčio už vaiko išlaikymą kvitai yra pateikiami el. svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt/ arba https://darzelis.vilnius.lt/ .

Norėdami gauti sąskaitas už vaiko ugdymą el. paštu, Tėvai (Globėjai) turi prisijungti prie sistemos www.svietimas.vilnius.lt: Ikimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Sąskaitos ir išreikšdami savo sutikimą gauti sąskaitas el. paštu pažymėti varnelę skiltyje – Gauti sąskaitas el. paštu. Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei Tėvai (Globėjai)prisijungs prie sistemos ir pažymės varnelę.

Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: www.epaslaugos.lt.

Mokestis už maitinimą skaičiuojamas už kiekvieną lankytą ir nelankytą (jeigu ji nepateisinta) mėnesio dieną:

 • Lopšelio grupėse 2,60 EUR už dieną
 • Darželio grupėse 2,90 EUR už dieną
 • Priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur, pavakariams – 1,16 Eur

Už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas) taikomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto dydžio 1 Eur. mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur. mokestis socialiai remtinoms šeimoms ikimokyklinio ugdymo įstaigos poreikiams tenkinti.

Vilniaus lopšelio darželio Vieversys ugdytinių nelankymo dėl ligos ir kitų priežasčių pateisinimo tvarkos aprašas

Pateisinimas dėl neatvykimo į ugdymo įstaigą (lietuvių k.)

Pateisinimas dėl neatvykimo į ugdymo įstaigą (anglų kalba)

SVARBU!!!

 • Mokestis už vaiko maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos (sumokėkite tikslią, kvite nurodytą, mokėjimo sumą). Kilus klausimams dėl mokėjimo, lengvatų taikymo kreiptis į raštinę el. p. rastine.vieversys@vilnius.lm.lt arba per el. dienyną eliis.eu nurodydami žinutę Vilniaus lopšelio-darželio „Vieversys“ administracijai. Įmoka už vaikų darželį bankuose Įmokos-už-vaikų-darzelį
 • Pateisinimas dėl neatvykimo į ugdymo įstaigą pateikiamas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos grupės mokytojai arba per el. dienyną eliiis.eu žinute skirta grupės mokytojai.
 • Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.
 • Prašymo neskaičiuoti mokesčio kai šeima gauna socialinę pašalpą pateikimo procedūrą:

  1. Ugdytinio tėvai pateikia grupės mokytojai arba į raštinę prašymą „Dėl mokesčių taikymo“ tuo atveju kai šeima jau gavo socialinę pašalpą.
  2. Vilniaus lopšelio-darželio „Vieversys“ atsakingam asmeniui už  Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui tikrinimą informacinėje sistemoje (SPIS) patikrinus asmens duomenis ir nustačius Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos vaikui skyrimo faktą, įstaigos direktoriaus įsakymu vaikui skiriama mokesčio už maitinimą lengvata.
  3. Mokesčio lengvata pradedama taikyti nuo kito mėnesio pirmos dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį kaip trys mėnesiai.