Mokestis už darželį

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko maitinimo, ugdymo reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms priėmimo Vilniaus miesto savivaldybės įstaigose sąlygas ir tvarką.

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą nuo 2020-02

Mokesčio už vaiko išlaikymą kvitai yra pateikiami el. svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt/ arba https://darzelis.vilnius.lt/ .

  Norėdami gauti sąskaitas už vaiko ugdymą el. paštu, Tėvai (Globėjai) turi prisijungti prie sistemos www.svietimas.vilnius.lt: Ikimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Sąskaitos ir išreikšdami savo sutikimą gauti sąskaitas el. paštu pažymėti varnelę skiltyje – Gauti sąskaitas el. paštu. Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei Tėvai (Globėjai)prisijungs prie sistemos ir pažymės varnelę.

Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: www.epaslaugos.lt.

Mokestis už maitinimą skaičiuojamas už kiekvieną lankytą ir nelankytą (jeigu ji nepateisinta) mėnesio dieną:

  • Lopšelio grupėse 2,20 EUR už dieną
  • Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse 2,50 EUR už dieną

Už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas) taikomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto dydžio 1 Eur. mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur. mokestis socialiai remtinoms šeimoms ikimokyklinio ugdymo įstaigos poreikiams tenkinti.

SVARBU!!!

  • Mokestis už vaiko maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos (sumokėkite tikslią, kvite nurodytą, mokėjimo sumą). Kilus klausimams dėl mokėjimo, lengvatų taikymo kreipkitės į lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Įmoka už vaikų darželį bankuose Įmokos-už-vaikų-darzelį
  • Dokumentai, patvirtinantys, kad pateisinamos nelankytos dienos, pristatomi (tėvų raštas dėl ligos pateisinimo, tėvų atostogos, slenkantis grafikas), iki einamojo mėnesio 26 d. Dokumentai pristatomi auklėtojai.
  • Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.