Smalsus, atkaklus, drąsus, žingeidus, veiklus

Pažinimo kompetencija – vaiko domėjimasis viskuo, kas yra aplink, gebėjimas sutelkti dėmesį, suvokti, įsiminti, samprotauti, spręsti problemas, kritiškai mąstyti; gebėjimas taikyti įvairius pasaulio pažinimo būdus: stebėti, klausinėti, eksperimentuoti, prognozuoti, ieškoti informacijos ir pan.

 

 

„Vieversiukų“ lopšelyje – darželyje išbandyta:

1. Vaikai aktyvūs veiklos planavimo dalyviai „vaikų idėjos, jų sumanyta veikla“, „ką aš žinau ir norėčiau sužinoti?“, keliami ir sprendžiami „probleminiai klausimai“.
2. Įgyvendinama etnokultūros ir tautiškumo puoselėjimo programa ,,Metų ratu“.
3. Interaktyvus kiemas: lentelės „Pažink medžius“, „Komposto dėžę“.
4. Vidinės edukacinės erdvės nuolat keičiamos ir papildomos (grožio salonas, garažas, poliklinika, kavinė, rūšiavimo erdvė ir kt.).
5. Viskas patikrinama ir išbandoma – eksperimentų laboratorijose, tyrinėjimų erdvėse.
6. Įgytas žinias ir gebėjimus apibendriname: viktorinų, eksperimentų, projektinių darbų metu („Smagurio – Kepu ragaunu“ „Kaip atsiranda ugnikalniai“, „Šeimos medis“, „Skaičiuoju, matuoju“, „Laikrodukas“ – mini projektas. Projektas „Saugokime artimiausią aplinką“ (ekologinis), pasaulio tyrinėjimas – žemėlapiai, gaubliai).
7. Robotai darželyje – robotiados diena.
8. Susipažįstame su profesijomis: policininko, kirpėjo, auklėtojo, virėjo ir kt.
9. Išvykstamosios edukacijos, atvykstamosios edukacijos: (į „Saugaus eismo mokyklėlę“, į „Jaunųjų gamtininkų centrą“, į Vilniaus planetariumą, į Vilniaus teatrą „Lėlė“, į „Paukščių taką“, į Vilniaus Pinigų muziejų).
10. Žinių įgyjame dalyvaudami projektuose, akcijose, konkursuose už įstaigos ribų „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“, „Lietuvos medžiai“.