Pilietiškumo kompetencija. Ją sudaro: vertybės, nuostatos, praktinio veikimo gebėjimai, įgalinantis kūrybiškai ir socialiai atsakingai kurti demokratinę visuomenę.

 

,,Vieversiukų” lopšelyje – darželyje išbandyta:

1.Dalyvavo paprastose darželio bendruomenės / mokytojų inicijuotose pilietinėse veiklose (projektinės veiklos, darželio bendruomenės talkos, Sausio 13-osios, Vasario 16-osios minėjimai ir kt.);

2.Įvairiomis technikomis dekoravo kūrė valstybės simbolius (vėliavą, herbą);

3.Giedojo Lietuvos himną;

4.Analizavo ir suprato Lietuvos vėliavos spalvas, jų prasmę, reikšmes;

5.Susipažino su kai kuriomis garsiomis Lietuvos vietomis, pastatais;

6.Sužinojo, kas yra Lietuvos Respublikos prezidentas, kuo jis svarbus, kokius darbus atlieka.

7.Minėjo Lietuvai svarbią datą – Konstitucijos dieną. Vaiko konstitucija čia>>