(8 5) 277 0626
(8 5) 277 0736

rastine@vieversys.vilnius.lm.lt

Žirmūnų g. 89, Vilnius

PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„Vaiko kalba – vaiko pasaulis“

Įkvepiantis iššūkis pedagogui

Kalba – ženklų sistema, vartojama norint išreikšti jausmus, mintis, siekiant įvardyti matomą objektą, daiktą, vietą…Ji mums padeda suprasti pasaulį, perduoti informaciją ir ją priimti.

Kalba – vaiko pasaulis, sėkmės formulė, padedanti prisitaikyti, bendrauti, pažinti ir sėkmingai augti.

Vaikas kalbos mokosi iš suaugusiųjų, pamėgdžiodamas juos ir jų padedamas. Būtent dėl to su vaiku būtina bendrauti nuo pat ankstyvosios vaikystės. Kuo daugiau kalbos mokymosi būdų pateiksime vaikui – tuo sėkmingesnį kursime vaiko pasaulį.

Siekiant sėkmingo vaiko kalbos ugdymo ir plėtojimo Vilniaus miesto lopšelis – darželis ,,Vieversys“ ir Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultetas, remiant Vilniaus miesto savivaldybei, 2022 m. balandžio mėnesio 19 d. organizavo Respublikinę praktinę konferenciją ,,Vaiko kalba – vaiko pasaulis“.

Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogus bendradarbiauti ir diskutuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymo temomis, skleisti gerąją pedagoginę patirtį ir keistis vertingomis idėjomis.

Vaikų kalbos raidai didžiulę įtaką daro pirmųjų gyvenimo metų patirtys, todėl pedagogo
pareiga yra domėtis vaiko kalbos ugdymo inovacijomis, siekti užtikrinti kokybišką ugdymąsi
kiekvienam vaikui pagal jo unikalius poreikius.

Įtraukiojo ugdymo kontekste, įstaigos susiduria su vis didesne ugdytinių poreikių įvairove ir ieškodamos idėjų, kaip užtikrinti ugdymo kokybę, sukuria įdomių priemonių, metodų ir kt. Konferencija suteikia galimybę pasidalinti savo atradimais profesinėje bendruomenėje, aptarti galimas perspektyvas, išryškinti problemas, kurioms reikia ieškoti sprendimų

Konferencijos svečius ir dalyvius sveikino Vilniaus lopšelis – darželis ,,Vieversys“ Direktorė Indrė Krištolaitytė. Pirmoji konferencijos iššūkį skaityti pranešimą priėmė Lina Pečiulienė, Vilniaus kolegija Pedagogikos fakulteto Edukologijos katedros vedėja.

,,Vaiko kalba – vaiko pasaulis“ konferencijos metu buvo pristatytas 21 pranešimas, dalyvavo 100 klausytojų.

Konferencijos programa

Pranešimus skaitė ir gerąja darbo patirtimi dalinosi net 7 skirtingų Lietuvos miestų ir miestelių ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialistai: pavaduotojai ugdymui, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, logopedai, muzikos pedagogė ir fizinio lavinimo pedagogė. Vilniaus lopšelis – darželis ,,Vieversys“ logopedės Daiva ir Julija konferenciją paįvairino logopediniais žaidimais.

Pasidalinę šiuolaikinėmis vaiko kalbos inovacijomis, apsikeitę vertingomis idėjomis ir gerąja darbo patirtimi išsinešėme dvi pagrindines tiesas: ,,išgirsti vaiką“ ir ,,didžiuotis savo darbu“.

Dalyvių atsiliepimai

Konferenciją vainikuos birželio mėnesį išleista metodinė knyga: ,,Vaiko kalba – vaiko pasaulis“, kurioje bus sudėtos metodinės idėjos ir praktiniai konferencijos dalyvių patarimai apie vaikų kalbos ugdymą.

„Mes gyvename savo kalbos lygmenyje: tik tai, ką gebame nusakyti, gebame
įsivaizduoti, suprasti ar tyrinėti“ (Ellen Gilchrist, 2000)

 

Parengė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Sandra Zabalevičienė