Meninio ugdymo pedagogė

Saulutė Kančauskienė

 

 • Organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, lavindama jų muzikinius gabumus, muzikos atlikimo įgūdžius, kūrybinę vaizduotę.
 • Individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių.
 • Bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose.
 • Dalyvauja darbo grupėse, rengiant įvairius renginius ir šventes.
 • Rengia vaikus dalyvavimui įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja fiziniam lavinimui

Arūnė Anskaitienė

 

 

 

 

 • Organizuoja kūno kultūros užsiėmimus, sportinę veiklą ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams
 • Organizuoja pedagoginį procesą pagal ankstyvojo,ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bendrąjį planą.
 • Diferencijuoja vaikų fiziniu ypatybių lavinimą pagal amžiaus grupes,sveikatos būklę, socialines kompetencijas.
 • Stebi ir vertina fizininius vakų gebėjimus pagal tarptautinę programą ,, MOBAK-KG Basic motor competencies in kindergarten“
 • Organizuoja ir veda įstaigoje vykdomus sportinius renginius
 • Vedą futbolo pamokas priškokyklinio amžiaus vaikams (Dalyvauja Lietuvos masinio futbolo asociacijos ir Lietuvos futbolo federacijos projekte „Futboliukas“)
 • Dalyvauja projekte ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“ ruošia ikimokyklionio amžiaus vaikus varžyboms
 • Dalyvauja ilgalaikiame sveikos gyvensenos ugdymo projekte,, Sveikatiada“ suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.
 • Atlieka pateiktas Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos paskirtas užduotis pagal vaikų amžiaus grupes, dalyvauja įvairiuose projektuose.

Maitinimo organizavimo specialistė

Karina Sergejenko

Eliis dienynas: Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys“ dietistė

 • Teikia pagalbą vaikams ir pedagogams, ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Organizuoja ir prižiūri maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Užtikrina sanitarinių-higieninių normų laikymąsi.
 • Teikia pirmąją pagalbą.
 • Konsultuoja tėvus sveikatos ir mitybos klausimais.
 
 • Tvarko vaikų sveikatos dokumentus.
 • Analizuoja ugdytinių sveikatos ir sergamumo rodiklius.
 • Rūpinasi ugdytinių sergamumo profilaktika.
 • Teikia pagalbą vaikams ir pedagogams, ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Organizuoja ir prižiūri maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Užtikrina sanitarinių-higieninių normų laikymąsi.
 • Teikia ir koordinuoja pirmąją pagalbą.
 • Konsultuoja tėvus sveikatos ir mitybos klausimais.
 • https://www.vilniussveikiau.lt/medziaga-ugdymo-istaigoms/