Lopšelyje – darželyje maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu bei Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir  ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašu.

Maistas kasdien gaminamas lopšelio – darželio „Vieversys“ virtuvėje. Vaikai maitinami 4 kartus per dieną. Maitinimo organizavimo aprašasdraudžiamų maisto produktų sąrašas

Maisto davinių išdavimas mokiniams esantiems saviizoliacijoje. Primename, kad vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtinta Vaikų maitinimo organizavimo tvarka ir Mokinių nemokamo maitinimo Savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimu Nr. 1-94, mokiniams esant saviizoliacijoje maitinimas organizuojamas išduodant maisto davinius, jei mokinio tėvai patvirtina, kad maisto davinį gauti pageidauja.

Vykdomos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo“ programos (AB „Žemaitijos pienas“ ir UAB „Vaisiai jums“). Internetiniame puslapyje www.pienasvaisiai.lt galite sužinoti viską apie sveiką gyvenimo būdą. Sužinoti kas yra sveikas maistas, galite dalyvauti konkursuose bei renginiuose ir skaityti bendras naujienas. Maisto tiekėjai yra UAB „Handelshus“, UAB „Sanitex“ ,UAB „Litbana“, AB ,,Žemaitijos pienas” ir UAB ,,Laukesta”.

  1. Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaryti ir darželio direktorės patvirtinti perspektyviniai valgiaraščiai 15 dienų su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte. Tėvai su savaitės valgiaraščiu gali susipažinti grupių stenduose taip pat artimiausiu metu valgiaraščiai bus patalpinti įstaigos svetainėje.

SAVAITĖS MENIU (1 savaitė)

SAVAITĖS MENIU (2 savaitė)

SAVAITĖS MENIU (3 savaitė)

Taip pat internetiniame tinklapyje https://www.pienasvaisiai.lt yra patalpintos nuorodos į vaikams ir mokytojams skirtas mokomąsias knygas vaikams apie sveiką mitybą, vaisius ir daržoves, pieną ir pieno produktus bei fizinę sveikatą “Auk sveikas, vaike”, kurias parengė UAB “Šviesa”.

UŽKANDŽIŲ REKOMENDACIJOS VAIKŲ ŠVENTĖMS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE

VAIKŲ UŽIMTUMO ŠVENČIŲ METU ORGANIZAVIMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris (skambinti maisto saugos ir sudėties klausimais):

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – (8-5) 240 4361

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro telefono numeris (skambinti maitinimo organizavimo ir valgiaraščių klausimais):

Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus

Maitinimo kuratorė

Estera Asačiovaitė Tel. (+370) 658 55 442, estera.asaciovaite@vvsb.lt