Vaikų maitinimas

Lopšelyje – darželyje maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Maistas kasdien gaminamas lopšelio – darželio „Vieversys“ virtuvėje. Vaikai maitinami 4 kartus per dieną.

Vykdomos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo“ programos (UAB „Žemaitijos pienas“ ir UAB „Vaisiai jums“). Internetiniame puslapyje www.pienasvaisiai.lt galite sužinoti viską apie sveiką gyvenimo būdą.  Sužinoti kas yra sveikas maistas, galite dalyvauti konkursuose  bei renginiuose ir skaityti bendras naujienas.

    1. Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaryti ir Maisto Veterinarinės tarnybos patvirtinti darželio perspektyviniai valgiaraščiai 15 dienų su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte. Tėvai su savaitės valgiaraščiu gali susipažinti grupių stenduose.
    1. Maisto produktus tiekia: UAB „Sanitex“ ir UAB „Pontem“. 

Taip pat internetiniame tinklapyje https://www.pienasvaisiai.lt yra patalpintos nuorodos į vaikams ir mokytojams skirtas mokomąsias knygas vaikams apie sveiką mitybą, vaisius ir daržoves, pieną ir pieno produktus bei fizinę sveikatą „Auk sveikas, vaike”, kurias parengė UAB “Šviesa”.