Mažos vertės pirkimų aprašas

Pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas