Tradiciniai projektai:

“Morkų ir obuolių savaitė”                                                                               

“Papuoškime darželio duris”

“Šviesos stalo panaudojimo galimybės”

“Vaikų socialinių-emocinių įgūdžių ugdymui skirtų erdvių kūrimas ir turtinimas”

 

https://www.vieversys.lt/ekologinio-svietimo-projektas-vaiku-ugdymas-tyrinejant-apliD