Vykdomi projektai ir veikla

Tradiciniai projektai:

„Morkų ir obuolių savaitė“                                                                               

„Papuoškime darželio duris“

„Šviesos stalo panaudojimo galimybės“

„Vaikų socialinių-emocinių įgūdžių ugdymui skirtų erdvių kūrimas ir turtinimas“

 

https://www.vieversys.lt/ekologinio-svietimo-projektas-vaiku-ugdymas-tyrinejant-apliD