Dienos darbų užbaigimas

15.00 – 15.30 val. Pagulėjau – pamigau, reikia keltis tučtuojau.

Vakarienė

15.00 – 16.00 val. Jau išalkau – valgyt laikas, žino tai kiekvienas vaikas.