Vilniaus lopšelio-darželio “Vieversys” tikslai ir rūšys:

Tikslai:
Plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias;
ugdyti kūrybingumą, atsakingą Lietuvos Respublikos pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialiniai integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

 

Veikla:
ikimokyklinis ugdymas – 85.10.10;
priešmokyklinis ugdymas – 85.10.20;
56.29 – Kitų maitinimo paslaugų teikimas;
68.2 – Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
85 – Švietimas;
85.6 – Švietimui būdingų paslaugų veikla;
85.9 – Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla.