Prašymų ir sutarčių formos

     Apie ligą būtina informuoti ugdymo įstaigą (tėvai informuoja auklėtojas apie ligos pradžią iškart, kai vaikas suserga) ir raštu pateisinti dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos (tėvai atvedę vaiką po ligos, praleistas dienas turi pateisinti savo raštu per tris darbo dienas). Pateisinimą dėl ligos raštu tėvai gali siųsti įstaigos elektroniniu paštu: rastine@vieversys.vilnius.lm.lt.

PATEISINIMAS DĖL NEATVYKIMO Į UGDYMO ĮSTAIGĄ