Apie ligą būtina informuoti ugdymo įstaigą (tėvai informuoja auklėtojas apie ligos pradžią iškart, kai vaikas suserga) ir raštu pateisinti dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos (tėvai atvedę vaiką po ligos, praleistas dienas turi pateisinti savo raštu per tris darbo dienas). Pateisinimą dėl ligos raštu tėvai gali siųsti įstaigos elektroniniu paštu: rastine@vieversys.vilnius.lm.lt.

Pateisinimas dėl neatvykimo į ugdymo įstaigą 2023-01

Dėl mokesčio už vaiko maitinimą mažinimo 50 procentų.

Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, ir pakartotinai teikiami kiekvienų metų rugsėjo pirmą darbo dieną, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis.

Prašymus, galite pateikti rastine@vieversys.vilnius.lm.lt. arba palikti grupės auklėtojai.

Prašymas dėl nuolaidos taikymo

 

Kiti prašymai

Prašymas dėl sauso davinio gavimo priešmokyklinukams

Prašymas dėl išbraukimo

Prašymas neskaičiuoti mokesčio kai šeima gauna socialinę pašalpą