Skaitmeninė kompetencija. Ją sudaro: vaiko loginis mąstymas, saviraiška, bendravimo gebėjimai, algoritmai, programavimas.

 

,,Vieversiukų” lopšelyje – darželyje išbandyta:

1.Mokymas (is) skiriant įvairių rūšių informaciją – teksto, garso ir vaizdo – turinį;

2.Vaizdų, garsų, detalių analizavimas;

3.Mokymas (is) atrinkti, klasifikuoti duomenis;

4.Skirtingų skaitmeninių technologijų, It įrankių išbandymas (interaktyvi lenta, interaktyvios grindys, išmanūs ekranai, programavimo pagrindai su robotuku ,,Bee – Bot”);

5.Dirbo grupėse, siekdami baigtinio darbo rezultato;

6.Savo darbelių, kitų pastebėtų objektų fotografavimas, jų aptarimas.