Vaikų ugdymas namuose :)

Gerb. tėveliai,

Pateikiame svarbią informaciją dėl vaikų ugdymo namuose 🙂

Atsižvelgdami į šiuo metu esančią sudėtingą epidemiologinę situaciją šalyje, viso darželio bendruomenė stengiasi dėl vaikų geros savijautos, bendravimo poreikio patenkinimo bei patyriminio džiaugsmo ir tuomet, kai jie negali būti kartu su savo draugais ir auklėtojomis grupėse, todėl siekdami užtikrinti kokybišką ugdymą namuose, parengėme Vaikų  ugdymo karantino metu namuose gaires, padėsiančias vaikui ugdytis ir nepamiršti darželio.

Gairių infografike  (prisegtame prie laiško) nurodomi patarimai, kaip susikurti veiklos aplinką, palaikyti dienos ritmą, planuoti kūrybines veiklas, susidaryti dienos planą ir laikytis darbotvarkės, bendradarbiauti su pedagogais bei švietimo pagalbos specialistais. Šios gairės padės Jums ugdyti vaiką namuose siekiant bendrų ugdymo tikslų  su savo grupių pedagogais.

Jei tai Jums yra aktualu, prašome kreipkitės į grupės pedagogus ir tarkitės, kokiu būdu su Jumis būtų galima bendradarbiauti (platformoje, el. paštu, telefonu ar kt.), kur įkelti užduotėlės, kaip vyktų grįžtamasis ryšys ir būtų sprendžiami kiti su ugdymu susiję klausimai.

Kartu mes esame stiprūs, todėl viliamės, kad bendromis pastangomis užtikrinsime įdomų bei kūrybišką vaikų ugdymą ir mažieji patirs atradimo džiaugsmą ir karantino metu likę namuose!

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis mūsų įstaigos tel.: 852770626

Likime sveiki ir dar kartelį dėkoju, kad visi kartu laikomės bendrų susitarimų 🙂

DĖMESIO !!!

Gerbiama įstaigos bendruomene,

 

Nuo 2020 m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvestas karantinas, nuo lapkričio 7 d.  skelbiamas karantinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas įprastu būdu. Todėl vertindami didėjančius COVID-19 susirgimų atvejus, sparčiai plintančią infekciją bei norėdami kuo ilgiau užtikrinti sklandų įstaigos veiklos vykdymą visų mūsų atžvilgiu, pakartotinai primename ir prašome griežtai laikytis visų mūsų įstaigos susitarimų, saugumo bei VESOC reikalavimų.

 

DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO

Organizuojant veiklą, būtina laikytis šių pagrindinių principų:

 1. griežta grupių izoliacija. Vaikai nuolatos turi dalyvauti tos pačios grupės veiklose, būtina vengti skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla;
 2. atidaryti visi turimi įstaigos įėjimai ir stengiamasi užtikrinti, kad kiekviena grupė patektų į patalpas per atskirus įėjimus. Taip pat vaikai išeina į žaidimų aikšteles per atskirus išėjimus;
 3. vienoje grupėje dirba vienas ir tas pats pedagogas ir jo padėjėjas (vengiama pedagogų kaitos);
 4. saugumo ir higienos reikalavimų laikymasis (patalpų valymas, dezinfekcija, tinkamas vėdinimas, socialinė distancija, atlydintys ir priimantys vaikus dėvi kaukes);
 5. maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymo organizavimui lauke;
 6. skirtingose žaidimų aikštelėse žaidžia skirtingų grupių vaikai;
 7. renginiai, bendros veiklos uždarose patalpose kelių grupių vaikams neorganizuojamos;
 8. prie įėjimų į darželius skelbiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę, reikalavimą dėl kaukių ir draudimą veikloje dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas ar peršalimo simptomai;
 9. prie kiekvieno įėjimo vaikams nepasiekiamoje vietoje yra rankų dezinfekatorius;
 10. jau lankančius vaikus, tėvai su kaukėmis atveda arba iki įstaigos durų, ARBA iki įėjimo į grupę durų (į patalpas neužeidami)dėl naujų vaikų adaptacijos yra išimčių.
 11. vaikų ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas. Kiekvieną dieną matuojama temperatūra;
 12. karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai grupės veikloje nedalyvauja;
 13. darbiniai pasitarimai, tėvų susirinkimai griežtai organizuojami tik nuotoliniu būdu;
 14. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai, privalo likti namie ir konsultuotis su šeimos gydytoju;
 15. jei darželis gavo informaciją apie vaikui ar darbuotojui nustatytą koronaviruso infekciją, privalo vadovautis algoritmu, operatyviai nustatyti sąlytį turėjusius asmenis ir juos informuoti apie 14 dienų izoliaciją bei nedelsiant pranešti tėvams apie grupės izoliaciją ar apie įstaigoje įvestą infekcijų plitimą ribojantį režimą ir veiklos organizavimą nuotoliniu būdu

INFORMACIJA TĖVELIAMS:

 • lankančius vaikus, tėvai su veido apsaugos kaukėmis atveda iki įstaigos durų arba iki įėjimo į grupę durų (į patalpas neužeidami). Kiekviena grupė turi sau paskirtą lauko įėjimą – prašome nevaikščioti per koridorius, įeiti tik pro paskirtą lauko įėjimą.
 • laikomės atitinkamos distancijos;
 • griežtai draudžiama atvykti į ugdymo įstaigą vaikams, kurie karščiuoja ar turi peršalimo požymių, kurie turėjo kontaktą su COVID-19 sergančiu asmeniu arba grįžo iš COVID-19 paveiktų valstybių. BŪTINA INFORMUOTI GRUPĖS PEDAGOGUS IR ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJĄ.

INFORMACIJA DARBUOTOJAMS:

 • griežtai draudžiama atvykti į ugdymo įstaigą darbuotojams, jaučiantiems COVID-19 simptomus:
 1. karščiavimą;
 2. kosulį;
 3. pasunkėjusį kvėpavimą;
 4. skonio ar kvapo netekimą

arba

 1. turėjusiems kontaktą su COVID-19 sergančiu asmeniu;
 2. grįžus iš COVID-19 paveiktų valstybių

Šiais atvejais darbuotojas privalo susisiekti su šeimos gydytoju dėl konsultacijos ir pranešti įstaigos vadovui.

 • visi susirinkimai organizuojami tik nuotoliniu būdu;
 • nerengiami bendri renginiai, šventės, varžybos ir kt., kuriuose dalyvautų skirtingų grupių vaikai;
 • neinicijuojami pokalbiai tarp kelių ar daugiau asmenų bendro naudojimo patalpose (koridoriuose, metodiniuose kabinetuose ir pan,);
 • neorganizuojami bendri pietūs, kavos pagėrimai, šventės ir kitų susiėjimai;
 • laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių;
 • vengti tiesioginio fizinio kontakto;
 • laikytis asmens higienos reikalavimų;
 • dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius), kai esama ne grupėje.

Šiuo kritiniu metu kviečiame būti kaip niekada atsakingiems, laikytis visų saugumo reikalavimų, saugoti save ir kitus!

Svarbi ir džiugi žinia dėl sporto projekto :)

Mūsų projektas „Sportuojantis vaikas – tai laimingas vaikas“ įgyvendintas. Dėkojame mūsų projekto rėmėjui – Vilniaus miesto savivaldybei, kuri padėjo prisidėti prie ugdytinių ir bendruomenės fizinio ugdymo skatinimo ir populiarinimo bei siekti sudaryti palankias sąlygas vaikų fiziniam ugdymui(-si), paįvairinti įstaigos sportinį inventorių.

 

Mūsų darželio bendruomenė be galo džiaugiasi nauju sporto inventoriumi ir įsigyta įranga:

 • 3 lauko treniruokliais
 • Interaktyviomis grindimis
 • Lauko žaidimais

 

 

Sportuokime ir būkime sveiki 🙂

Dėmesio tėveliams !

Dėl sąskaitų už vaikų ugdymą gavimo elektroniniu paštu

Informuojame, kad tėveliai sąskaitas už vaikų ugdymą gali gauti elektroniniu paštu. Tai mes ir skatiname daryti 🙂

Kaip gauti el. sąskaitas už vaikų ugdymą?

Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“ reikia pažymėti varnelę, kuria tėvai išreikš savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštu.

Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei tėvai skiltyje pažymės varnelę. Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prašome patikrinti nurodytus kontaktinius adresus, ar jie nepasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, būtina juos atnaujinti.

Geriau naudokime popierių vaikų kūrybai ir meniniams darbeliams 🙂

Rugsėjo 1-oji

Ugdymo organizavimo būtinos sąlygos

Kokios nuostabios naujienos mūsų darželyje !!!

Vilniaus lopšelio-darželio „Vieversys“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės – Edita Cibulskienė ir Irmantė Miglinaitė – prisidėjo prie tarptautinio „eTwinning“ projekto „STEAM ir laiko kelionė su mitais“.

Skaitykite daugiau: http://www.svietimonaujienos.lt/steam-ir-mitines-butybes/?fbclid=IwAR0L0Pi-ubDqDfr4NfR7qCSZ0V6mv9YjvpTOWtRfAEvI3N1dcyBl8USfkwA

 

IŠLYDIME BŪSIMUOSIUS PIRMOKĖLIUS… :)

KAD IR KAIP BŪTŲ LIŪDNA ATSISVEIKINTI SU MŪSŲ DARŽELIO VYRIAUSIAIS DRAUGAIS, NORIME JIEMS PALINKĖTI KUO SĖKMINGESNIO STARTO MOKYKLOJE, ĮDOMIOS IR NAUDINGOS KELIONĖS MOKSLŲ PASAULYJE IR ŽINOMA NEPAMIRŠTI MŪSŲ!!!

PRISIMENANT „KIŠKUČIŲ“ GR. IŠLEISTUVES 🙂

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „VIEVERSYS“

IŠLYDIME BŪSIMUOSIUS PIRMOKĖLIUS… :)

KAD IR KAIP BŪTŲ LIŪDNA ATSISVEIKINTI SU MŪSŲ DARŽELIO VYRIAUSIAIS DRAUGAIS, NORIME JIEMS PALINKĖTI KUO SĖKMINGESNIO STARTO MOKYKLOJE, ĮDOMIOS IR NAUDINGOS KELIONĖS MOKSLŲ PASAULYJE IR ŽINOMA NEPAMIRŠTI MŪSŲ!!!

PRISIMENANT „PELĖDŽIUKŲ“ GR. PIRATIŠKAS IŠLEISTUVES 🙂

 

 

VIEVERSIO veikla nuo 2020 metų gegužės 18 dienos !!!

SAVIVALDYBĖ INFORMUOJA

Dėl ugdymo proceso atnaujinimo.

Nuo š. m. gegužės 18 d. pradedamas ugdymo procesas daliai vaikų, kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose, likę vaikai ugdomi namuose nuotoliniu būdu, kadangi karantinas tęsiamas. Tėvams pateikti pažymų iš darbdavių nereikia. Tėvai nusprendžia patys dėl vaikų atvedimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę, o įstaigos užtikrina vaikų saugumą, kokybišką ugdymą ir maitinimą.

Paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: žaidimų aikštelę, ribojamas skirtingų grupių darbuotojų kontaktas, vaikai maitinami grupės patalpose (jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką).

Įstaigose neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais.

 

Kokios profilaktikos priemonės taikomos įstaigose?

Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomi dažnai liečiami paviršiai, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami.

Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė, matuojant temperatūrą. Vaikai ar darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar (ir) jie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami. Temperatūra matuojama įėjus į patalpas o, atvykus didesniam vaikų skaičiui, gali būti matuojama ir grupės patalpoje ne vėliau kaip per valandą nuo atvykimo į įstaigą.

 

Ko turi paisyti tėvai (globėjai)?

Kaip ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, atlydintys vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Vaiką atlydintys asmenys privalo laikytis asmens higienos reikalavimų: dezinfekuoti rankas su šalia įėjimų į patalpas, gerai matomoje vietoje pakabintomis rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis; kosėti ar čiaudėti į vidinį alkūnės linkį ar vienkartinę servetėlę.

 

Dėl termometrų ir kitų priemonių.

Visomis reikiamomis priemonėmis, kurios reikalingos ugdymo įstaigoje – termometrais, apsaugos priemonėmis (veido apsaugos kaukės, vienkartinės pirštinės, dezinfekcinis skystis, skydai ir kt.) – pasirūpina įstaiga ir steigėjas. Iš tėvų nereikalaujame reikiamų priemonių ir primename, kad bet kokios rinkliavos iš tėvų yra griežtai draudžiamos.

 

Dėl mokesčio.

Iki š. m. gegužės 15 d. mokama tik už maitinimą. Nuo gegužės 18 d. mokamas maitinimo ir ugdymo mokestis tik už lankytas dienas. Vaikai, nelankantys ir ugdomi nuotoliniu būdu, nei už maitinimą, nei už ugdymą nemoka.

Dėl nedarbingumo pažymėjimų tėvams.

Nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas, jeigu:

Linkime sklandaus darbo!

Maloniai, vicemerė Edita Tamošiūniatė

 

 

ATMINTINĖ DĖL DARŽELIO LANKYMO

 

♦ Švietimo pagalba (logopedo, psichologo) ir toliau bus vykdoma nuotoliniu būdu. Būrelių veikla nebus vykdoma.

♦ Kai kuriose grupėse dirbs kiti pedagogai. Auklėtojos praneš, kokie pedagogai dirbs Jūsų vaiko grupėje. Šie pasikeitimai yra dėl karantino, pedagogų atostogų, ligos ar dėl darbuotojų, esančių rizikos grupėje.

♦ Organizuojant darželyje veiklą griežtai bus privaloma laikytis visų saugumo reikalavimų.

♦ Į darželį vaikai bus priimami per jų grupei skirtus įėjimus nuo 7.00 val. iki 9 val. ryto. Prie įėjimo ateina darbuotojas, dėvintis kaukę, pamatuoja vaikų temperatūrą, palydi vaikus į grupes.

♦ Atvedantys vaikus suaugusieji turės būti su nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis ir į darželio patalpas užeiti negalės, atsisveikinti su vaiku turės prie įėjimo.

♦ Lauke prašome laikytis saugaus 2 metrų atstumo vieni nuo kitų.

♦ Vaikams kaukių dėvėti nereikia.

♦ Draudžiama į darželį neštis žaislus ar kitas priemones iš namų.

♦ Sekite informaciją įstaigos internetinėje svetainėje.

 

Tikimės stiprios ir vieningos bendrystės, besirūpindami mūsų vaikų, darbuotojų ir savo saugumu kartu!

 

Pagarbiai
lopšelio-darželio „Vieversys“ administracija

1 2 14 15