Lopšelis-darželis ,,Vieversys“ dirba pagal patvirtintą 2012-01-03 įstaigos direktoriaus įsakymo Nr. V-82 programą ,,Vieversėlis“. Ši programa skirta vaikams nuo 1 iki 5 (6) metų ir orientuotą į kompetencijų plėtojimą.

Įstaigos ugdymo programa grindžiama šiomis pagrindinėmis nuostatomis:

  • Kokybiškų ugdymo paslaugų visiems vaikams pasiekiamumas.
  • Į vaiką orientuotas, individualizmu pagrįstas ugdymas(-is).
  • Vaiko asmenybės raidą skatinanti ugdomoji aplinka ir metodai.
  • Aktyvus šeimos dalyvavimas ugdymo(-si) procese.
  • Bendruomenės įtraukimas į įstaigos gyvenimą.

Ši programa papildoma etninio ugdymo gairių ,,Po tėviškės dangum“ ir humanistinio vaikų ugdymo programos ,,Auginu gyvybės medį“ idėjomis. Į įstaigos programą integruojama lopšelio-darželio ,,Vieversys“ etninio ugdymo programa ,,Metų ratu“, bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, tarptautinio vaikų socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai“.

Dokumentas