Parama

Kviečiame kartu kurti vaikams gerbūvį ir skirti savo 1,2% pajamų mokesčio sumos 🙂

Dėkojame už mums labai svarbią paramą

 2 % ataskaita, už 2016 m.

 2 % ataskaita, už 2017

1,2% GPM paramos skyrimui reikalingą FR0512 formą (04 versija) galite atsisiųsti iš mūsų puslapio, jei formą atsispausdinsite ir pildysite duomenis įrašydami ranka. FR0512_v4

Pildant elektroniniu būdu, reikės apsilankyti ir prisiregistruoti EDS (Elektroninės deklaravimo sistemos puslapyje). Vilniaus lopšelio – darželio „Vieversys“ duomenys, reikalingi formos FR 0512 pildymui:

   • 1 laukelyje – asmens kodas;
   • 2 laukelyje – telefono numeris;
   • 3V laukelyje – vardas;
   • 3P laukelyje – pavardė;
   • 4 laukelyje – adresas;
   • 5 laukelyje – mokestinis laikotarpis (praėję metai);
   • 6S laukelyje – žymėti varnele;
   • E1 laukelyje – 2;
   • E2 laukelyje –  190020815;
   • E4 laukelyje – 1,2 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį darželiui;
   • E5 laukelyje – užpildomas, kai mokesčio dalį tiems patiems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (ar) politinėms partijoms pageidaujama skirti ilgiau kaip 1 metus. Įrašomas laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo metų, įrašytų 5 laukelyje.

Formos užpildymo ir pateikimo taisyklės: pildymo-taisyklės