Kviečiame kartu kurti vaikams gerbūvį ir skirti savo 1,2% pajamų mokesčio sumos 🙂

Dėkojame už mums labai svarbią paramą

2 % ataskaita, už 2016 m.

2 % ataskaita, už 2017 m.

2 % ataskaita, už 2018 m.

2 % ataskaita, už 2019 m.

1,2-proc.-ataskaita 2020 m.

1,2-proc.-ataskaita 2021 m.

1,2-proc.-ataskaita 2022 m.

Pildant elektroniniu būdu, reikės apsilankyti ir prisiregistruoti EDS (Elektroninės deklaravimo sistemos puslapyje). Vilniaus lopšelio – darželio „Vieversys“ duomenys, reikalingi formos FR 0512 pildymui:

 • 1 laukelyje – asmens kodas;
 • 2 laukelyje – telefono numeris;
 • 3V laukelyje – vardas;
 • 3P laukelyje – pavardė;
 • 4 laukelyje – adresas;
 • 5 laukelyje – mokestinis laikotarpis (praėję metai);
 • 6S laukelyje – žymėti varnele;
 • E1 laukelyje – 2;
 • E2 laukelyje –  190020815;
 • E4 laukelyje – 1,2 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį darželiui;
 • E5 laukelyje – užpildomas, kai mokesčio dalį tiems patiems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (ar) politinėms partijoms pageidaujama skirti ilgiau kaip 1 metus. Įrašomas laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo metų, įrašytų 5 laukelyje.

Formos užpildymo ir pateikimo taisyklės: pildymo-taisyklės

Kaip skirti dalį GPM paramai vedliu? Sužinokite čia>>