Valstybės pažangos strategija 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463390

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
https://smsm.lrv.lt/

LR ŠMM: https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/jusu-vaikas-ikimokyklinukas/21212

LR ŠMM: https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/01/21_priesmokyklinukas.pdf

Vilniaus miesto savivaldybė
www.vilnius.lt

Mokykla 2030
https://www.mokykla2030.lt/

Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba 
www.vilniausppt.lt

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos

VŠĮ Vaikų linija  
www.vaikulinija.lt

Portalai, ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus

http://svietimogidas.lt/tevyste

www.ugdykim.lt
www.ikimokyklinis.lt
www.szelmeneliai.lt

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Naujienlaiškis “Sveikos atžalėlės” Nr. 3 2017

Higienos normos HN 75:2010

Vilnius sveikiau