Kad įtraukusis ugdymas būtų sėkmingas reikia stiprinti teigiamas visuomenės ir švietimo bendruomenės nuostatas į įtrauktį švietime, didinti švietimo pagalbos prieinamumą, gerinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą įtraukčiai, pritaikyti aplinkas ir ugdymo procesus įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams, formuoti vaikų, mokytojų, kitų bendruomenės narių teigiamas nuostatas.

 • „Įtraukties link”. Ką turi žinoti mokykla? – atmintinė mokykloms žiūrėti čia
 • Kompleksinė laiku suteikta pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams – lemiamas jų pozityviosios socializacijos veiksnys žiūrėti čia
 • Įtraukaus ugdymo plėtros 2021-2024 metų veiksmų planas žiūrėti čia
 • Mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiamajame ugdyme žiūrėti čia
 • Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius žiūrėti čia
 • Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos žiūrėti čia
 • Įvairiapusis raidos sutrikimas: integracija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose (rekomendacijos pedagogams ir tėvams) žiūrėti čia
 • Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją žiūrėti čia
 • Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai žiūrėti čia
 • Metodinė pagalba mokytojams, ugdantiems autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus žiūrėti čia
 • Naujų leidinių serija: kaip padėti suprasti ir ugdyti autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus? žiūrėti čia
 • Rekomendacijos dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagoginių studijų programų turinio tobulinimo žiūrėti čia
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas žiūrėti čia

 

Naudingos nuorodos:

Lentelė-Aš-renkuosi-pavyzdys

Lentelė-Pirma-tada

Motyvacinė sistema maketas

Pamokų-veiklų-simboliai

Rekomendacijos

Tapuko emocijų žaidimas

Ugdymo organizavimo rekomendacijos mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas

ĮRS integracija ikimokyklinėse įstaigose

Kaip nustatyti ribas klasėje

KONFLIKTŲ SPRENDIMO ŽINGSNIAI.STEPS